Sơn nước là gì? quy trình sản xuất sơn nước như thế nào?

https://www.youtube.com/watch?v=hBO3COnRr44&t=60s

 

Tất cả thương hiệu sơn từ lớn đến bé đều sản xuất sơn theo quy trình khuấy trộn giữa: nước, chất độn, nhựa và phụ gia. Trong đó có 2 thành phần quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành sơn đó là Titan và Nhựa Titan quyết định độ phủ của sơn. Nhiều tittan thì độ phủ sơn cao .Ít Titan thì độ phủ sơn thấp Nhựa quyết định độ bám dính, độ chống thấm ,độ bóng… sơn nước nào tốt thì nhiều titan,nhiều nhựa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.